Informasjon

Akutt mellomørebetennelse

Akutt mellomørebetennelse er vanlig blant småbarn. Typiske symptomer er smerter i øret i forløpet av en forkjølelse. Smertene starter ofte om natten, og forverres når barnet ligger.

Forløp

Akutt mellomørebetennelse går vanligvis over av seg selv, og som skrevet over, mer enn 80 prosent helbredes uten hjelp av antibiotika. Det typiske er at smertene gradvis avtar, og at hørselen bedres etter hvert som øret tørker opp.

Av og til går det hull på trommehinnen, slik at puss tømmes ut fra mellomøret. Når dette skjer, forsvinner smertene raskt, og feberen går ned. Det kan komme væske fra øret i flere dager etter dette. Trommehinnen reparerer seg selv, men hørselen kan være nedsatt i flere måneder etter at betennelsen har gitt seg, fordi det er væske i mellomøret, normalt skal det være luft. 

Det anbefales at barnet blir kontrollert hos lege etter åtte uker. Legen vil da vurdere om mellomøret er normalt, eller om det fortsatt er væske i øret. Vedvarende væske i øret krever oppfølging for å forebygge hørselsskade.

Gjentatte akutte mellomørebetennelser kan føre til at trommehinnen får varig skade, og tilstanden kan gå over i en kronisk mellomørebetennelse. Svært sjelden kan også en akutt mellomørebetennelse spre seg til bein rundt øret (mastoiditt), eller inn til hjernehinnene. Dette er alvorlige komplikasjoner som medfører innleggelse på sykehus. Du skal derfor alltid ta kontakt med lege dersom utviklingen ikke er så god som forventet, eller dersom du/barnet blir dårligere under behandling.

Hos noen barn med gjentatte akutte ørebetennelser opererer man inn et lite drensrør i trommehinnen. Drensrøret sørger for at eventuell væske i mellomøret kommer ut. På den måten håper man at risikoen for ny ørebetennelse reduseres, og at risiko for hørselsskade avtar. 

Forrige side Neste side