Informasjon

Meslinger

Vaksinasjon

Vaksine mot meslinger gis i kombinasjonsvaksinen MMR (Meslinger, kusma (mumps) og røde hunder (rubella)). MMR inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og gis ved 15 måneders alder og i 11-12 års alder. 

Vaksinasjon gir livslang beskyttelse. Dersom mor har hatt sykdommen eller er vaksinert, er barnet beskyttet inntil ca. 6 måneders alder. Det er med andre ord mulig å bli smittet mellom 6 mnd alder og første vaksinedose ved 15 mnd alder. Dersom det oppstår epidemier, eller ved reiser til områder med høy forekomst av meslinger, kan barn vaksineres fra 9 mnd alder. Dersom første vaksine settes før 12 mnd alder, bør det gis en ekstra vaksinedose ved 15 mnd alder.  

Voksne som er født før 1960, antas å være naturlig immune. Voksne som er født etter 1960 og som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen, anbefales MMR-vaksine. Vaksinasjon til småbarn ble innført i 1969, og vaksinedekningen i Norge er ca. 95 prosent.

I januar 2018 melder Folkehelseinstituttet at alle helsearbeidere som ikke vet om de er vaksinerte eller har gjennomgått sykdommen, bør vaksinere seg mot meslinger. Det er ikke farlig å vaksinere seg selv om en har hatt meslinger eller er vaksinert tidligere. 

Forrige side Neste side