Informasjon

Meslinger

Meslinger (morbilli) er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingevirus. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. I barnevaksinasjons-programmet gis vaksine mot meslinger (MMR) ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder.

Er vaksinen farlig?

Meslingevaksinen er brukt i over 50 år, den er trygg, billig og effektiv. På verdensbasis er andelen barn vaksinert mot meslinger økt fra 73% i 2000 til 85% i 2015. I år 2000 døde ca. 650 000 som følger av meslinger, i 2015 var tilsvarende tall 134 000. Dette skyldes i hovedsak vaksinering.

I årene 2000/2001 var det mye oppmerksomhet omkring en rapport hvor det ble antydet en mulig sammenheng mellom MMR-vaksine og økt hyppighet av autisme blant barn. Dette er senere ettertrykkelig tilbakevist i studier fra mange land, og nå sist (2019) i en stor studie fra Danmark.

Forrige side Neste side