Informasjon

Meslinger

Er vaksinen farlig?

Meslingevaksinen er brukt i over 50 år. Den er trygg, billig og effektiv. På verdensbasis er andelen barn vaksinert mot meslinger økt fra 73 prosent i 2000 til 86% i 2018. I år 2000 døde ca. 650 000 som følger av meslinger, i 2018 var tilsvarende tall 140 000. Dette skyldes i hovedsak vaksinering.

I årene 2000/2001 var det mye oppmerksomhet omkring en rapport hvor det ble antydet en mulig sammenheng mellom MMR-vaksine og økt hyppighet av autisme blant barn. Dette er senere ettertrykkelig tilbakevist i studier fra mange land, og nå sist (2019) i en stor studie fra Danmark.

Forrige side Neste side