Informasjon

Når barnet ditt har feber

Barn har feber når temperaturen er over 38° (målt i endetarmen).

Brosjyre fra Folkehelseinstituttet

Hva er feber?

Barn har feber når temperaturen er over 38° (målt i endetarmen). Feber er ikke en sykdom i seg selv. Feber er kroppens reaksjon på infeksjoner og andre sykdommer, og den hjelper kroppen å bekjempe disse. Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt. Både bakterie- og virusinfeksjoner kan gi feber. Virusinfeksjon er mest vanlig.

Er behandling med antibiotika nødvendig?

Barn tåler som regel feber godt, og feberen går oftest over av seg selv. Antibiotikabehandling er bare nødvendig dersom legen finner en bakterieinfeksjon som tilsier slik behandling. Skyldes feberen en virusinfeksjon, vil ikke antibiotikabehandling hjelpe på plagene eller gjøre barnet fortere friskt. I tillegg kan antibiotika gi ekstra plager for det syke barnet, for eksempel diaré og oppkast.

Slik kan du hjelpe barnet ditt

Det viktigste er å lindre barnets ubehag mens kroppen selv tar hånd om infeksjonen. La barnet selv få bestemme aktivitetsnivået sitt.

 • Gi rikelig med drikke.
 • Dersom barnet er plaget av feberen, kan du gi febernedsettende medisin, paracetamol er foretrukket preparat fordi det er effektivt og gir lite bivirkninger. Barnet blir ikke fortere friskt om det får febernedsettende medisiner. Har barnet det bra, er ikke febernedsettende midler nødvendig.
 • Det kan hjelpe at barnet har lett påkledning (uten å fryse) og at romtemperaturen er sval.
 • Ved høy feber bør du se til barnet ditt minst én gang i løpet av natten og observere allmenntilstanden, om barnet har utslett og om det kaster opp.

Det er viktigere å observere barnets allmenntilstand enn temperaturen!

Kontakt lege på nytt dersom noe av følgende skjer:

 • Barnet virker svært medtatt.
 • Det er vanskelig å få kontakt med barnet.
 • Barnet har utslett som ikke forsvinner når et glass trykkes mot huden.
 • Barnet har stiv nakke.
 • Barnet har vondt for å puste eller pusten er veldig rask.
 • Barnet ikke klarer å drikke.
 • Feberen ikke går ned etter to-tre dager.

I barnets første 6 levemåneder kan det være vanskelig å vurdere allmenntilstanden. Vær mer oppmerksom på symptomene over og på feber. Kontakt lege dersom du er i tvil.

Antibiotikabruk hos barn

Antibiotika er viktige og effektive medisiner i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Uriktig bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier. Det vil si at antibiotikabehandling ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem. Utenfor sykehus brukes mye antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner, spesielt hos barn. For å beholde antibiotika som effektive medisiner, er det viktig å begrense feilaktig bruk av antibiotika i behandling av slike infeksjoner.

Er du i tvil om barnet ditt har en infeksjon som må behandles med antibiotika eller andre legemidler, skal du ta kontakt med lege. Legen vil også bidra med råd om hvordan du best kan lindre barnets plager til infeksjonen går over.

Antibiotika virker ikke på virus

Antibiotika virker ikke på virus. Virus er årsaken til de aller fleste halsbetennelser, ørebetennelser og bihulebetennelser og alle forkjølelser. Kroppen bekjemper normalt slike virusinfeksjoner på egenhånd. Antibiotika har ingen effekt på virus og fører heller ikke til lindring av barnets plager.

Også mange bakterielle infeksjoner går over av seg selv uten bruk av antibiotika. Ved de fleste infeksjoner anbefales det å se situasjonen an i 2-3 dager.

Når antibiotika er nødvendig

Når legen har vurdert at barnet har en infeksjon som må behandles med antibiotika, er det viktig at kuren gjennomføres slik legen har bestemt. Følg med og ta kontakt med lege på ny dersom behandlingen ikke virker som forventet.