Informasjon

Omgangssyke med Norovirus

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré.

Hva er norovirusinfeksjon?

Det er en magetarminfeksjon forårsaket av norovirus, som tilhører Calicivirus-familien. Viruset er ekstremt infeksiøst - om du smittes, er det høy sannsynlighet for at du blir syk. Viruset er også svært motstandsdyktig (resistent) mot inaktivering ved frysing, oppvarming til 60ºC, rengjøring med klor og alkohol samt vanlige rengjøringsmidler.

Norovirus er den vanligste årsaken til utbrudd av ikke-bakteriell magetarminfeksjon, "omgangssyke", på verdensbasis. Det er skyld i mer enn 85 prosent av alle epidemiene med magetarminfeksjoner i Europa og USA. Det er beregnet å forekomme ca. 23 millioner tilfeller per år i USA. Utbrudd kan ramme fra noen få personer til tusenvis. Alle aldersgrupper kan rammes, men tilstanden forekommer oftere blant større barn og voksne. Norovirusinfeksjoner opptrer hyppigst om vinteren, og kalles også "winter vomiting disease". Men det er også registrert epidemier vår og sommer. 

Neste side