Informasjon

Omgangssyke med Norovirus

Temaside om Korona

Norovirus, symptomer

Tilstanden er karakterisert med akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré (vanlig er 4-8 tømninger over 24 timer). I tillegg opplever mange influensaliknende symptomer som slapphet, hodepine, muskel- og leddverk. Feber er tilstede hos omtrent halvparten, men den er vanligvis ikke særlig høy.

Tiden det tar fra du smittes til du blir syk, inkubasjonstiden, er vanligvis 12-48 timer, og symptomene varer vanligvis 12-72 timer. Sykdommen har et mildt og selvbegrensende forløp, men alvorligere forløp forekommer hos eldre, ved kronisk sykdom eller hos immunsvekkede individer.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de kan også overføre smitte i en kort periode før symptomstart og et par dager etter tilfriskning.

Forrige side Neste side