Informasjon

Omgangssyke, tarminfeksjon

Virusinfeksjon i tarmen, omgangssyke, er en vanlig årsak til kortvarig diarè og oppkast.

Hva er omgangssyke?

Sykdommen varer normalt fra noen få dager til en ukes tid, og den smitter lett.

Viral gastroenteritt er den medisinske betegnelsen på virusinfeksjon i tarmen eller omgangssyke. Dette er en vanlig årsak til diaré og oppkast. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men den er alvorligst hos små barn (hos spedbarn under 3 måneder forekommer tarminfeksjon sjeldent). På samme måte som forkjølelse er også virusinfeksjon i tarmen vanligst om vinteren, men tilstanden forekommer i alle årstider.

Det finnes en rekke virus som kan gi diaré og oppkast. Noen virus gir først og fremst kvalme og oppkast, andre gir hovedsakelig diaré - det vanligste er likevel en kombinasjon. Det er også forskjeller mellom de ulike typene virus i tiden det tar fra en blir smittet til sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden). I de fleste tilfellene tar det 2-3 dager, men både lengre og kortere intervall forekommer.

Sykdommen kan vare opptil en ukes tid. Oppkasttendensen gir seg vanligvis etter 1-2 dager, mens diaréen oftest varer noe lengre.

Neste side