Informasjon

Røde hunder

Røde hunder er en barnesykdom med utslett og feber. Den forårsakes av rubellaviruset (rubella er det latinske navnet på røde hunder).

Hva er røde hunder?

Røde hunder, rubella, har en "inkubasjonstid" på 2-3 uker. Det betyr at det tar 2-3 uker fra man smittes, til sykdommen bryter ut. Når sykdommen bryter ut, får man gjerne lett feber samtidig som et småflekket utslett oppstår. Utslettet starter som regel i ansiktet og sprer seg i løpet av et par dager til bryst, rygg, armer og ben. Utslettet er lyserødt, og flekkene er et par millimeter i diameter. Utslettet forsvinner oftest i løpet av få dager.

Røde hunder

Lymfeknutene på halsen, i nakken og bak ørene er vanligvis hovne og noe ømme. Det er ikke uvanlig med forbigående leddbetennelse under sykdommen

Antallet pasienter med røde hunder er drastisk redusert etter at vaksinasjonsprogrammet mot sykdommen ble startet (MMR vaksine som gis ved 15 mnd og ved 11 års alder). I den vestlige del av verden er sykdommen nå nesten forsvunnet på grunn av vaksineringen. Verdens helseorganisasjon har som mål å utrydde rubella i Europaregionen. I 2013 var det et større utbrudd av rubella i Polen.

Undersøkelser på 1990-tallet har vist at 95-98 prosent av norske kvinner i 20-28 års alder er immune mot rubella. I Norge har det siden 2015 ikke vært registrert tilfeller av rubella. 

Årsak

Årsaken til sykdommen er som nevnt et virus. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. Det vil si at viruset finnes i slim og spytt. Ved hosting og nysing spres viruset via ørsmå spyttdråper. Smittefaren varer fra en uke før og i 5 dager etter at utslettet har brutt ut, med andre ord er det smittefare også før utslettet har vist seg.

Diagnostikk

Sykehistorien og symptomene er karakteristiske, og i typiske tilfeller er diagnosen enkel. Men det kan være et problem at svært mange leger, og foreldre, ikke har sett sykdommen og derved heller ikke så lett kjenner den igjen. Dersom det er tvil om diagnosen, vil blodprøver med påvisning av antistoffer være avklarende. Spyttprøver benyttes også til å påvise virus.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling som dreper røde hunder-viruset. Det viktigste blir derfor å unngå smitte, samt å lindre symptomene best mulig hvis en først har blitt syk.

Personer uten immunitet (dvs uvaksinerte og de som ikke har hatt sykdommen) bør unngå kontakt med den smittede/ syke i den smittefarlige perioden. Spesielt er dette viktig for gravide, fordi røde hunder i svangerskapet medfører stor risiko for fosterskade. 

Barnehage/dagmamma

Det er vanlig å anbefale at barn som har røde hunder, kan gå tilbake i barnehage 5 dager etter at utslettet ble synlig. Men dersom alle de øvrige barna i barnehagen er vaksinerte, er det ingen grunn til å holde barnet hjemme etter at feberen er over.

Vaksinasjon

Infeksjon hos mor i de 3 første svangerskapsmånedene medfører stor fare for alvorlige skader på fosteret. Infeksjoner senere i svangerskapet kan føre til mindre skader som tunghørthet. Men det er sjelden med komplikasjoner ved infeksjon etter halvgått svangerskap. Fosterskadene er årsaken til at alle tilbys vaksinering. Vaksinen gir livslang beskyttelse. Gravide som er vaksinerte, eller har hatt sykdommen, behøver med andre ord ikke være redde for kontakt med personer som har røde hunder.

Rubellavaksinen (MMR) inneholder levende svekket virus. Vaksinen inngår i det faste barnevaksinasjonsprogrammet. Den gis i to doser: Ved 15 mnd alder og ved 11 års alder. Vaksinen gir mer enn 95 prosent beskyttelse. I 2015 var 95 prosent av alle 2-åringer og 91 prosent av alle 16-åringer i Norge vaksinert. Andelen vaksinerte er økende! 

Prognose

Røde hunder er vanligvis en uskyldig sykdom som går over av seg selv i løpet av 5-10 dager. Ikke sjelden fører røde hunder til forbigående leddplager, det vil si hevelse og stivhet i fingre og føtter. Dette er en uskyldig komplikasjon som også går tilbake uten behandling, men leddplagene kan henge i noen dager lenger enn selve sykdommen.

Røde hunder kan også i ekstremt sjeldne tilfeller føre til hjernebetennelse.

Kan man få røde hunder flere ganger?

Gjennomgått sykdom medfører livsvarig immunitet. Det finnes rapporter om personer som har hatt sykdommen to ganger. Man antar at dette skyldes at ett av sykdomstilfellene har vært forårsaket av et annet virus som har gitt lignende sykdomsforløp. 

Vaksine gir beskyttelse hos mer enn 95 prosent. Dersom det er usikkerhet om immuniteten hos kvinner i fertil alder, anbefales blodprøve og eventuelt en ekstra vaksine (utenom svangerskap) dersom det er svært lave antistoffmengder i blodet. 

Vil du vite mer?