Informasjon

Rotavirusinfeksjon

Rotavirusinfeksjon er en vanlig årsak til omgangssyke hos barn under fem år.

Hva er rotavirusinfeksjon?

Rotavirusinfeksjon er en akutt tarminfeksjon, særlig hos barn under fem år, og som forårsakes av rotavirus. Viral gastroenteritt er den medisinske betegnelsen på virusinfeksjon i tarmen, i folkelig tale snakker vi ofte om omgangssyke. Dette er en hyppig årsak til diaré og oppkast. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men den er alvorligst hos små barn (hos spedbarn under 3 måneder forekommer tarminfeksjon sjeldent). På samme måte som forkjølelse er også virusinfeksjon i tarmen vanligst om vinteren, men infeksjonen forekommer til alle årstider.

Rotavirus er den viktigste årsak til alvorlig diaré hos små barn og fører til mer enn 450.000 dødsfall årlig på verdensbasis. Omkring halvparten av sykehusinnleggelser på grunn av diaré skyldes rotavirus både i industrialiserte land og i utviklingsland. I Norge påvises rotavirus som årsak hos ca. 60 prosent av alle barn som innlegges i sykehus med akutt tarminfeksjon. 

Neste side