Informasjon

Rotavirusinfeksjon

Temaside om Korona

Vaksinasjon

Vaksine mot rotavirusinfeksjon er nå innført som et tilbud til alle barn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er en drikkevaksine som gis i 2 eller 3 doser. Første dose kan gis fra barnet er 6 uker, og må senest være gitt før 12 ukers alder. Det må gå minimum 4 uker mellom dosene, og andre dose må gis senest 16 uker etter fødsel.

Vaksinen er svært effektiv, og gir opp mot 100 prosent beskyttelse mot alvorlig infeksjon. Studier viser at vaksinen ikke gir mer bivirkninger enn narremedisin.

Forrige side Neste side