Informasjon

Spolorm, ascariasis

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne ormene samt å forsøke å redusere mengden orm i befolkningen. Behandlingen består i å gi markekurer samt å forbedre de sanitære forholdene. Internasjonalt finnes to midler, mebendazol og albendazol. I Norge finnes bare mebendazol (Vermox®), men albendazol kan om nødvendig fås på registreringsfritak.

Vanligvis anbefales en kur med 1 tablett (100 mg) 2 ganger daglig i 3 dager, eller 5 ml mikstur x 2 i 3 dager til barn. Kuren er effektiv og gir helbredelse til 70-90 prosent, men den bør ikke tas av gravide. Det er også usikkerhet om bruken hos barn under 12 måneder. Kuren bør gjentas etter to uker.

Albendazol (Zentel®) er mer effektivt enn mebendazol og foretrekkes ved tilbakevendende eller alvorlige infeksjoner og fås ved søknad om spesielt godkjenningsfritak. Er gjerne foretrukket middel i endemiske områder.

Ved massebehandling i et samfunn kan det gis en enkeltdose på 500 mg, noe som gir helbredelse til 40-75 prosent. I sterkt sykdomsbefengte (endemiske) områder anbefales i dag regelmessige ormekurer til skolebarn slik at omfanget av ormeinfeksjoner holdes under det som utløser sykdom ("deworming").

Et barn med spolorm kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

Rutineundersøkelse av avføring hos innvandrere som ikke har symptomer, anbefales normalt ikke. Sjansen for å påvise sykdomsfremkallende mikrober, parasitter eller ormer av klinisk betydning er liten, prøvene er ressurskrevende og faren for smittespredning liten. De fleste kvitter seg med eventuelle mark over tid uten behandling.

Forrige side Neste side