Informasjon

Akutt betennelse i strupelokket

Epiglottitt er en bakterieinfeksjon i nedre del av svelget som fører til betennelse og hevelse av strupelokket (epiglottis). Sykdommen rammet tidligere særlig barn i alderen 2-6 år, men er  nær utryddet hos barn etter innføring av Hib-vaksine

Temaside om Korona

Hva er epiglottitt?

Pustevansker hos barn

Barn med denne tilstanden preges av tung og anstrengt, hørbar pust. Det er innpustingen som er spesielt anstrengt. Samtidig feber og dårlig allmenntilstand. Ofte uttalt sikling, og smerter ved svelging. Barn med denne tilstanden sitter gjerne foroverbøyd, fordi det letter pusten. Voksne  har de samme symptomene, men ofte mildere og mindre dramatiske på grunn av bedre plassforhold. 

Årsak

Infeksjonen er forårsaket av bakterien Hemophilus influenza type b (Hib). Sykdommen var tidligere ganske utbredt hos barn, men er nå så godt som utryddet etter innføring av Hib-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 1992. Hib-vaksinen gis sammen med andre vaksiner ved 3, 5 og 12 måneders alder.

Tall fra Danmark viser at forekomsten før vaksinering var 4,9 barn per 100 000, etter innføring av vaksine falt dette tallet til 0,02 barn per 100 000 per år. 

Infeksjon i nedre deler av svelget og strupelokket medfører at slimhinnene hovner opp og luftveiene blir trange. Hevelsen av strupelokket kan fullstendig tette til åpningen ned til lungene og gi akutt og alvorlig pustebesvær.

Bakteriene kan også spres til blodet. Dette fører til symptomer som høy feber og nedsatt allmenntilstand.

Epiglottitt er nå ganske sjelden, og siden barn vaksineres er det i dag hyppigst voksne som får denne sykdommen. Symptomene hos voksne er de samme, men på grunn av bedre plassforhold blir symptomene ofte mindre dramatiske. 

Diagnostikk

Sykehistorien og de typiske symptomene kan gi legen mistanke om diagnosen. Ved mistanke fører det alltid til akutt innleggelse i sykehus. Gjelder det et barn vil legen være tilbakeholden med å undersøke svelget fordi undersøkelsen kan føre til brekninger og svelgebevegelser som kan medføre at strupelokket blokkerer luftveiene. 

Behandling

Det viktigste er å sikre frie luftveier ved riktig leie eller ved å føre inn en slange ned i luftveiene (intubering).

Infeksjonen behandles med antibiotika. Antibiotika gis direkte i blodet i starten, og etterfølges av tablettbehandling. 

Prognose

Epiglottitt er en alvorlig tilstand som krever innleggelse i sykehus. Barn blir ofte svært medtatt og preget av pustevanskene, som i verste fall kan føre til kvelning. Det er viktig med tidlig behandling og førstehjelp dersom luftveiene tettes til. Antibiotikum er effektivt, og prognosen er god når pasienten først er kommet i sykehus.

Vil du vite mer?

  • Akutt epiglottitt - for helsepersonell