Informasjon

Urinveisinfeksjon hos barn

Infeksjoner i urinveiene deles vanligvis inn i øvre og nedre infeksjoner. Øvre infeksjoner er i nyrebekken og eventuelt i selve nyrevevet. Nedre infeksjoner er betennelse i blære og urinrør, og er en overflatisk infeksjon i slimhinnene.

Hva er urinveisinfeksjon hos barn ?

En urinveisinfeksjon er en bakterieinfeksjon i urinveiene som består av urinrøret, urinblæren, urinlederne og nyrebekkene. De flest infeksjonene involverer de nedre urinveiene - urinblæren og urinrøret. Øvre urinveisinfeksjoner er sjeldnere og innebærer infeksjon i urinlederne og nyrebekkene.

Nyrer, binyrer, urinleder, blære, urinrør.
Nyrer, binyrer, urinleder, blære, urinrør.

Hos barn er symptomene på urinveisinfeksjon ofte vage. Først ved 3-4 års alder kan barna selv fortelle om de typiske plagene ved nedre urinveisinfeksjon i form av økt trang til vannlating, svie ved vannlating, hyppig vannlating og passasje av små urinmengder. Hos spedbarn vil en kun merke redusert allmenntilstand, og redusert vektøkning.

Ved øvre urinveisinfeksjon kan forløpet være akutt med høy feber, dårlig allmenntilstand, oppkast, diaré og magesmerter.

Urinveisinfeksjoner forekommer hos færre enn 1% av spedbarn og småbarn. De er langt hyppigere hos jenter enn gutter fordi urinrøret er kortere hos jenter - det er kortere vei for bakteriene inn til urinblæren. Blant barn med feber er forklaringen i 4-8% av tilfellene en urinveisinfeksjon.

urinveisinfeksjon
Animasjon av urinveisinfeksjon

Årsak

Infeksjonen skyldes at bakterier har spredd seg fra huden i underlivet, gjennom urinrøret og inn til urinblæren. Bakterier kan også spres gjennom blod til urinveiene.

De fleste infeksjoner er engangstilfeller hvor man ikke kan påvise noen underliggende årsak til sykdommen, men det finnes medfødte feil eller misdannelser som gjør at noen barn er mer utsatte for gjentatte urinveisinfeksjoner.

Diagnostikk

Diagnosen er ofte vanskelig å stille bare på bakgrunn av sykehistorien. Undersøkelse av urinen er derfor nødvendig. Hvite blodceller i urinen er et relativt pålitelig tegn på infeksjon sammen med positivt utslag på nitritt (tegn på bakterier i urinen). Disse funnene kan vises ved strimmelundersøkelse av urinen. CRP (hurtigsenkning) er en blodprøve som kan være av verdi, særlig ved mistanke om øvre urinveisinfeksjon.

Hos barn med gjentatte urinveisinfeksjoner foretas utredning med ultralyd eller røntgenundersøkelse av nyrer, og eventuelt røntgen eller isotopundersøkelse under vannlating, for å sjekke om det foreligger medfødte feil som disponerer for infeksjoner. Cystoskopi - kikkertundersøkelse av blæra - foretas også i sjeldne tilfeller.

Den hyppigste medfødte feilen er tilbakestrømming av urin fra blæren inn i urinlederne og oppover mot nyrene under vannlating (refluks).

Behandling

Ved urinveisinfeksjon anbefales antibiotikakur. Tidligere var det vanlig å anbefale at barn som hadde hatt en akutt urinveisinfeksjon, skulle kontrollere urinen ca en uke etter avsluttet behandling for å sikre at infeksjonen var borte. I nyere retningslinjer anbefales ikke dette så lenge plagene forsvinner og ikke kommer tilbake. Derimot bør lege kontaktes på nytt dersom plagene ikke er borte i løpet av 2 dager, noe som tyder på at medisinen ikke virker mot den bakterietypen som er årsak til infeksjonen.

For de fleste dreier deg seg om akutte episoder, men så mange som 25-50% får en ny infeksjon i løpet av det første året etter den første infeksjonen. Det er ikke grunnlag for å anbefale forebyggende behandling med antibiotika.

Akutt nyrebekkenbetennelse innebærer en risiko for utvikling av arr i nyrene, men enkeltepisoder tåles godt. Gjentatte infeksjoner er forbundet med risiko for nyreskade, og av den grunn utredes barn med gjentatte øvre infeksjoner for å behandle eller forebygge nyreskade.

Forskning har ikke klart å vise at forebyggende behandling med antibiotika forhindrer utvikling av nye infeksjoner, men kvaliteten på de studiene som er gjort, er ikke spesielt god. Spørsmålet om nytten av forebyggende behandling er derfor ikke endelig avklart. Forebyggende behandling benyttes dersom det er påvist misdannelser i urinveiene.

Barnehage/skole

Urinveisinfeksjon smitter ikke mellom individer, og barna bør derfor bare holde seg hjemme dersom de har feber over 38 grader eller svekket allmenntilstand.

Vil du vite mer?