Informasjon

Vannkopper

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. 80 prosent har hatt sykdommen før de er ni år.

Hopp til innhold

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett forårsaket av Varicella-zoster virus (VZV). Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene. Oftest finnes det andre i nærmiljøet som også har vært eller er syke.

Vannkopper

Vannkopper er en svært vanlig tilstand og forløpet er mildt til moderat hos barn med normalt immunforsvar. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen, og de blir derved varig immune.

De aller flest barn gjennomgår vannkopper, og sykdommen opptrer over hele verden. 40% smittes før 4 års alder og 40% i 4-8 års alder. Sykdommen opptrer også hos voksne. Ved fylte 30 år er 98% av befolkning immune. Vannkopper synes å opptre i epidemier med intervaller på 2-5 år.

De aller fleste har hatt infeksjonen, men ikke alle har hatt synlige tegn i form av utslett. Dette ses ved mål av antistoffer, hvor det hos flere som ikke tror de har hatt vannkopper, likevel finnes antistoffer.