Informasjon

Vannkopper

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett med kløe. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. De fleste barn i Norge har hatt sykdommen før de er ni år.

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett forårsaket av Varicella-zoster virus (VZV). Vannkopper er meget smittsomt. Oftest finnes det andre i nærmiljøet som også har vært eller er syke.

Vannkopper

Forløpet av vannkopper er vanligvis mildt hos barn med normalt immunforsvar. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen, og de blir derved varig immune. Rundt fire av ti barn smittes før 4 års alder og totalt åtte av ti barn innen 8 års alder. Sykdommen forekommer også hos voksne. Ved fylte 30 år er 98 prosent av befolkningen immune. 

Noen gjennomgår sykdommen uten utslett eller andre symptomer. Det hender derfor at man påviser antistoffer hos personer som ikke vet at de har gjennomgått sykdommen. 

 

Animasjon av vannkopper
Neste side