Informasjon

Vannkopper

Temaside om Korona

Graviditet og vannkopper

Vannkopper kan i meget sjeldne tilfeller smitte til foster, spesielt når mor er smittet i første del av svangerskapet. Man regner med at det er ca. 2% risiko for fosterskader dersom mor får vannkopper før 20. svangerskapsuke.

Dersom mor får vannkopper den siste uken før, eller den første uke etter fødsel, er det risiko for å smitte det nyfødte barnet. En slik infeksjon kan bli alvorlig. Det gis derfor immunglobuliner (antistoffer) direkte i blodet til barnet dersom dette skulle skje. 

Forrige side Neste side