Informasjon

Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse

Diagnosen

Ofte er det få eller ingen symptomer. Hos barn er det vanlig at sykdommen oppdages ved at foreldrene merker at barnets hørsel er nedsatt. Sykdommen kan også vise seg ved at språkutviklingen forsinkes. Hos små barn kan man se irritasjon og uro.

Større barn og voksne vil få symptomer som dotter i ørene, og merkbart nedsatt hørsel. Ofte har man også gjentatte, korte episoder med verk eller sting i øret. Ved mistanke om denne diagnosen vil legen foreta en undersøkelse av øret ditt ved å lyse inn gjennom øregangen og bedømme trommehinnen (otoskopi). Legen vil da kunne se at det er væske i mellomøret. En eventuell hørselstest vil vise nedsatt hørsel. Tympanometri der legen måler bevegeligheten til trommehinnen, er en annen undersøkelse som kan bekrefte at det er væske i mellomøret.

Forrige side Neste side