Informasjon

Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse

Behandling

Trommehinne med dren.
Trommehinne med dren.

Væske i mellomøret går over av seg selv hos cirka 80 prosent. Behandling er med andre ord unødvendig i de fleste tilfeller. Dette er grunnen til at man vanligvis venter noen måneder med aktiv behanding. Barnet anbefales imidlertid å bruke nesedråper i korte perioder dersom det er tett i nesen.

Dersom tilstanden vedvarer, og hørselen fremdeles er svekket etter tre til seks måneder, er det aktuelt å henvise barnet til en øre-nese-hals-lege for å vurdere om det skal stikkes hull på trommehinnen. I mange tilfeller vil legen under inngrepet legge inn et lite dren i trommehinnen (se tegning) for å holde luftpassasjen åpen. Et slikt dren vil falle ut av seg selv etter noen måneder til ett år, og i løpet av den tiden vil irritasjonen som regel falle til ro. Hos barn vil også plassforholdene bli bedre etter hvert som barnet vokser, slik at risikoen for å utvikle denne sykdommen på nytt blir mindre. Det er helst de barna med mye plager som har størst nytte av å få innsatt dren. Drenet gjør at hørselen bedrer seg og risikoen for ørebetennelser avtar.

Nyere forskning har vist at drenbehandling ikke er så avgjørende for tale- og språkutvikling som man tidligere har trodd. Det er derfor en tendens til at drenbehandling nå benyttes sjeldnere.

øretuber


Øretuber ved væske i mellomøret

Forrige side Neste side