Informasjon

Væske i mellomøret

Væske i mellomøret kan føre til nedsatt hørsel. Det er et vanlig fenomen i småbarnsalderen.

Prognose

Skulle barnet ikke bli friskt av seg selv, er effekten av behandling god i de aller fleste tilfeller. Hos fem prosent av førskolebarn vil væske i mellomøret vedvare minst et år. Varig hørselstap som følge av denne sykdommen forekommer nå svært sjelden.

Forrige side Neste side