Informasjon

Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse

Prognose

Skulle barnet ikke bli friskt av seg selv, er effekten av behandling god i de aller fleste tilfeller. Hos fem prosent av førskolebarn vil væske i mellomøret vedvare minst et år. Varig hørselstap som følge av denne sykdommen forekommer nå svært sjelden.

Forrige side Neste side