Informasjon

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Akutt lymfoblastisk leukemi er blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, lymfocyttene, formerer seg uhemmet. Som en følge av dette vil antallet røde blodlegemer, normale hvite blodlegemer og blodplater reduseres.

Hva er akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)?

Illustrasjon: Umodne blodceller typisk for blodkreft
Illustrasjon: Umodne blodceller typisk for blodkreft

ALL er en form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, såkalte lymfocytter, formerer seg uhemmet og derfor kommer over i blodet i umoden form, som såkalte lymfoblaster. Kroppen mister kontrollen over disse umodne lymfoblastene. De øker i antall og fortrenger andre celler i beinmarg og blod. Dermed reduseres antallet av de normale celletypene:

  • røde blodlegemer
  • normale hvite blodlegemer (granulocytter)
  • blodplater

Få røde blodlegemer gjør at du blir blodfattig, du får anemi. Færre normale hvite blodlegemer gjør at du får redusert motstandskraft mot infeksjoner. Færre blodplater gjør at du blør uvanlig lett.

Det finnes undergrupper av ALL. Disse klassifiseres på bakgrunn av ulike endringer i kreftcellenes genstruktur.

Animasjon om akutt lymfatisk leukemi
Neste side