Informasjon

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Årsaker

Kreftcellene mister evnen til å modnes. Den ukontrollerte veksten medfører at normale celler fortrenges slik at det utvikles mangel på noen eller alle celletyper i blodet. I de aller fleste tilfellene er det ingen påvisbar årsak til sykdommen. Det er sett at tidligere strålebehandling og behandling med enkelte typer cellegift kan øke risiko. Men dette er årsak kun i et lite antall tilfeller.

Forrige side Neste side