Informasjon

Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)

Symptomer

Symptomene utvikles som oftest over en relativt kort periode. Vanlige symptomer er

  • slapphet og tretthet som følge av den lave blodprosenten
  • hyppige infeksjoner fordi antallet normale hvite blodlegemer går ned
  • blødninger i hud og slimhinner på grunn av mangel på blodplater
  • muskelskjelettsmerter

Andre symptomer kan være uskarpt syn eller dobbeltsyn, utslett, hodepine, kvalme og oppkast (som uttrykk for irritasjon av hjernehinnene).

Forrige side Neste side