Informasjon

Akutt lymfatisk leukemi (ALL)

Diagnostikk

Blødninger i hud eller slimhinner, blodmangel og hyppige infeksjoner kan gi mistanke om sykdommen. Legeundersøkelsen kan styrke mistanken ved at det påvises:

  • Blek hud (anemi)
  • Hudblødninger
  • Pågående infeksjon
  • Lymfeknutehevelser
  • Stor lever og milt
  • Ømhet ved trykk over bein

Blodprøver kan bekrefte diagnosen. En viktig prøve som tas av blodet er mikroskopi av et blodutstryk. Et blodutstryk lages ved å dryppe en dråpe blod på en glassplate. Blodutstryket vil kunne vise en høy mengde umodne lymfoblaster. Ved mistanke om ALL legges personen umiddelbart inn i sykehus og overføres som regel til det nærmeste universitetssykehuset. Der bekreftes diagnosen ved undersøkelse av beinmarg. Det tas også en rekke andre spesialtester av blod, beinmarg og eventuelt ryggmargsvæske, hvor det samlede resultatet er viktig for å kunne skreddersy den beste behandlingen.

Forrige side Neste side