Informasjon

Akutt myelogen leukemi (AML)

Temaside om Korona

Forekomst

Antall nye tilfeller per år er rundt 3 per 100 000 innbyggere i Norge. I perioden 2011 til 2015 var det i gjennomsnitt 129 personer som fikk AML hvert år. Av disse var kun noen få barn. Gjennomsnittlig alder ved sykdomsutbrudd var 70 år, men sykdommen finnes i alle aldersgrupper.

Forrige side Neste side