Informasjon

Akutt myelogen leukemi (AML)

Temaside om Korona

Årsak

Hos de aller fleste som får denne sykdommen, kan man ikke finne noen spesiell årsak, årsaken er med andre ord ukjent. Det er funnet at radioaktiv stråling, som for eksempel i forbindelse med kjernekraftulykker, kan føre til denne typen blodkreft. Det er også vist noe økt antall tilfeller hos personer som utsettes for benzen på arbeidsplassen, så som oljeindustriarbeidere, og personer som har blitt behandlet med stråleterapi og noen former for cellegift. Sammenhengen med disse risikofaktorene er imidlertid ikke sterk.

Typisk for kreftcellene i beinmargen ved AML er at de vokser uhemmet og uten å gjennomgå de vanlige modningsstadiene. De har også mistet evnen til å reagere på kroppens regulerende mekanismer. Ofte kan man finne genfeil i disse cellene. Slike genfeil oppstår sannsynligvis spontant i løpet av livet. Sykdommen er ikke arvelig.

Forrige side Neste side