Informasjon

Akutt myelogen leukemi (AML)

Årsak

Hos de aller fleste som får denne sykdommen, kan man ikke finne noen sikker årsak. Hos mellom én og to av ti finner man en arvelig endring i genmaterialet. Det er sett at radioaktiv stråling, som for eksempel i forbindelse med kjernekraftulykker, kan føre til denne typen blodkreft. Det er også sett en noe økt forekomst av tilfeller hos personer som utsettes for benzen på arbeidsplassen, så som oljeindustriarbeidere. Personer som har blitt behandlet med stråleterapi og noen former for cellegift er noe mer utsatt for leukemi. Siden risikoen for leukemi er svært lav i utgangspunktet, vil en økning av risikoen fortsatt kunne innebære at risikoen er lav.

Typisk for kreftcellene i beinmargen ved AML er at de vokser uhemmet og uten å gjennomgå de vanlige modningsstadiene. De har også mistet evnen til å reagere på kroppens regulerende mekanismer. Ofte kan man finne genfeil i disse cellene som er oppstått spontant i løpet av livet. 

Forrige side Neste side