Informasjon

De fleste barn med kreft blir friske

- For foreldre med barn som har hatt kreft, er det å ha friske barn toppen av lykke, sier professor Svein Kolmannskog.

For 50 år siden var det få barn som overlevde, dersom de fikk en kreftsykdom. I dag blir 75-80 prosent av barn som får kreft, friske.

- Kreft hos barn er veldig sjeldent. Nordiske data viser at én av 435 barn eller ungdommer får kreft før de fyller 15. Fordelingen av barnekrefttypene er helt annerledes enn hos voksne som får kreft. En tredjedel får blodkreft, omtrent en fjerdedel får hjernesvulst, 10 prosent får lymfekreft, 6-7 prosent får binyrekreft, og noen færre får nyrekreft eller beinkreft. Noen få prosent får kreft i bløtdelene, mens netthinnekreft (retinoblastom) utgjør mindre enn én prosent av alle krefttilfellene i Norge, sier Svein Kolmannskog (bildet), som er professor og seksjonsoverlege på Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital.

-Vet ikke hvorfor barn får kreft

Kreft hos barn utgjør mindre enn én prosent av alle krefttilfeller i Norge. Likevel er kreft fortsatt den hyppigste dødsårsaken av sykdom hos barn etter 1-års alderen.

Professor Svein Kolmannskog.
Professor Svein Kolmannskog.

Hos voksne vet man at livsstil og miljøfaktorer spiller en rolle i utviklingen av mange krefttyper.

- Årsaken til at barn får kreft, kjenner vi ikke. Kreft generelt kommer av flere mutasjoner i cellenes arvestoff (genene). Det drives intens forskning på området. Det finnes sykdommer hvor risikoen for å få kreft er økt, blant annet Downs syndrom. Vi vet at enkelte miljøfaktorer - som for eksempel at mor har blitt røntgenfotografert i svangerskapet, kan øke risikoen for at barnet får kreft. En teori er at infeksjoner kan utløse kreft, men vi vet ikke nok om dette ennå, sier Kolmannskog.

Neste side