Informasjon

Lymfekreft hos barn

Lymfekreft utgjøres hovedsakelig av de to sykdommene Hodgkins og non-Hodgkins lymfom. Lymfomer rammer både voksne og barn. Hos barn gir moderne behandling en god prognose.

Hva er malignt lymfom hos barn?

Malignt betyr ondartet, en kreftsykdom. Maligne lymfomer omfatter Hodgkin lymfom og ikke-Hodgkin (non-Hodgkin lymfom). For begge disse typene er det snakk om kreftutvikling som først og fremst omfatter lymfevev og "beslektet" vev. I praksis gjelder det lymfeknuter, blod, beinmarg og milt. De to hovedtypene av maligne lymfomer inndeles igjen i sine undergrupper.

I Norge får årlig cirka 140 barn kreft, og hos rundt 1,8 barn per 100 000 oppdages lymfom. Hos barn er non-Hodgkin lymfom vanligere enn Hodgkin lymfom, men forekomsten av Hodgkin lymfomer øker i tenårene. Hodgkin lymfom er den vanligste krefttypen i aldersgruppen 15 til 19 år.

Neste side