Informasjon

Lymfekreft hos barn

Lymfekreft utgjøres hovedsakelig av de to sykdommene Hodgkins og non-Hodgkins lymfom. Lymfomer rammer både voksne og barn. Hos barn gir moderne behandling en god prognose.

Ved Non-Hodgkins lymfom har de fleste barn en god prognose med dagens behandling.

Hopp til innhold

Hva er malignt lymfom hos barn?

23682232

Malignt betyr ondartet, en kreftsykdom. Maligne lymfomer omfatter Hodgkins lymfom og ikke-Hodgkins (non-Hodgkin lymfom). For begge disse typene er det snakk om kreftutvikling som først og fremst omfatter lymfevev og "beslektet" vev. I praksis gjelder det lymfeknuter, blod, beinmarg og milt. De to hovedtypene av maligne lymfomer inndeles igjen i sine undergrupper.

I Norge får årlig cirka 15 per 100.000 barn kreft, og hos 2,2 barn per 100.000 oppdages lymfom. Hos barn er non-Hodgkins lymfom vanligere enn Hodgkins lymfom, men forekomsten av Hodgkins lymfomer øker i tenårene. Hodgkins lymfom er den vanligste krefttypen i aldersgruppen 15 til 19 år.