Informasjon

Lymfekreft hos barn

Årsak

Kreftcellene oppstår i lymfevev og begynner å dele seg ukontrollert. Etter hvert fortrenger de normalt vev. Det er fremdeles uklart hva det egentlig er som får cellene til å starte den ukontrollerte celledelingen. Sykdommen kan lengre ut i forløpet spre seg og påvirke blodceller, slik at disse ikke lenger fungerer normalt. Siden lymfeknutene vokser og blir større, kan de i noen tilfeller trykke på andre organer og forårsake symptomer fra ansiktet, halsen, lungene, magen.

Sikre årsaker til sykdommen foreligger ikke. Mikroorganismer er foreslått som årsak til lymfomer. Spesielt er Epstein Barr virus (det samme som forårsaker kyssesyke) foreslått som årsak, uten at man har kunnet konkludere noe sikkert.

Forrige side Neste side