Informasjon

Lymfekreft hos barn

Diagnostikk

Symptomene gir ofte mistanke om sykdommen. I tillegg vil mange av barna ha dårlig tilvekst når sykdommen har vart en tid. Barn som har gått lenge med sykdommen, vil ofte ha symptomer forårsaket av angrep på beinmargen:

  • Anemi gjør barna bleke og tiltaksløse/slappe
  • Skadet infeksjonsforsvar gir mange av barna hyppige infeksjoner
  • Færre blodplater kan gi hudblødninger

Ved legeundersøkelse kjennes ofte en uøm forstørret lymfeknute. Hos en del av barna kan man finne tegn på spredning. Dette kan være hudutslett, nerveutfall, pustevansker eller bilyder når man hører på lungene eller smerter i skjelettet.

Av blodprøver tas senkning og CRP for å se om det er tegn til infeksjon i kroppen. I tillegg måles antall og fordeling av de ulike blodcellene (røde, hvite, blodplater). Det er viktig å granske blodet ved mikroskopi, i et såkalt blodutstryk. Der kan man skille lymfomet fra andre tilstander som likner, slik som leukemi og infeksjoner. Andre blodprøver som rutinemessig tas, er måling av nyrefunksjonen og mengden urinsyre og stoffet LDH i blodet.

Som ledd i den utvidete utredningen som gjøres på sykehuset, vil legen ved et lite inngrep ta ut en eller flere lymfeknuter for å få undersøkt lymfevevet i mikroskop. Det er den viktigste undersøkelsen for med sikkerhet å stille diagnosen. En prøve av beinmargen blir også tatt for å undersøke om lymfekreftceller finnes i beinmargen. Det er vanlig å ta røntgen av lungene og CT av mage og bekken for å lete etter forstørrete lymfeknuter og slik kartlegge utbredelsen av sykdommen.

Tilstanden forverres vanligvis gradvis, og inndeles i ulike sykdomsstadier alt etter hvor mange steder man kan gjenfinne kreftcellene. Stadiene har betydning for hvilken behandling man velger:

  • I stadium 1 finner man bare kreftceller i lymfeknuter i en avgrenset region
  • I stadium 2 finner man kreftceller i to eller flere lymfeknuteregioner ovenfor mellomgulvet
  • I stadium 3 kan kreftceller gjenfinnes både ovenfor og nedenfor mellomgulvet (i magen)
  • I stadium 4, som er det mest alvorlige stadiet, har kreftcellene spredt seg til vev utenfor lymfeknuter
Forrige side Neste side