Informasjon

Wilms tumor

Wilms tumor (svulst), også kalt nefroblastom, er en kreftsvulst i nyren hos barn. Prognosen etter behandling er god.

Hva er Wilms svulst?

Nyre - binyre - blære - urinveier

Tilstanden er ikke hyppig, men den oppstår hos ca 1 pr 100.000 barn. Gjennomsnittlig debutalder er 3,5 år. De aller fleste er i alderen 2 til 5 år. I 95 prosent av tilfellene finnes svulsten bare på den ene siden.

Svulsten kan opptre med økt forekomst innen noen familier (ca. 10 prosent), og er da forbundet med andre misdannelser.

Selv om Wilms svulst er sjelden, utgjør den cirka 6 prosent av alle kreftsykdommer i barneårene.

Årsak

Årsaken til Wilms svulst er ukjent. Det er sett en sammenheng mellom forekomst av Wilms tumor og en forstyrrelse i et gen på kromosom 11. I de aller fleste tilfellene finner man ingen sammenheng eller forklaring i familien. Det er mulig at noe skjer under barnets tidlige utvikling som forårsaker feil i genmaterialet (DNA), og som fører til utvikling av Wilms svulst.

Symptomer

Wilms svulst oppdages som regel tilfeldig ved at barnet eller foreldrene legger merke til en kul på den ene siden av magen.

Noen barn har i tillegg magesmerter, feber, kvalme og oppkast. En sjelden gang kan barnet ha blod i urinen (rødfarget urin).

Diagnosen

Tilstanden er sjelden, og det kan gå lang tid før barnet får noen plager. Lege eller helsesøster sender et barn til videre undersøkelser når det blir oppdaget en kul i magen, selv om denne ikke gir noen tydelige plager. Dersom det er mistanke om kreftsvulst, blir barnet innlagt på barneavdeling for å få raskere undersøkelse og oppfølging.

Det vanligste er å starte med en ultralydundersøkelse som kan gi mer informasjon om hvilken type svulst barnet har. Ultralyd er en ufarlig og smertefri undersøkelse. Det kan også bli behov for MR- eller CT-undersøkelse for å kartlegge svulstens størrelse og eventuelt spredning. 

Behandling

Den viktigste delen av behandlingen er at den syke nyren opereres ut. Etter operasjonen får de aller fleste cellegift for å sikre at alle kreftceller er fjernet. Noen ganger er det også nødvendig med strålebehandling etter operasjonen.

Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient og er basert på svulstens størrelse og utbredning og på vevsprøver tatt under operasjonen. Det er laget internasjonale protokoller (behandlingsplaner) for hvordan behandlingen skal gjennomføres. Kreftleger både i Europa og USA samarbeider om å lage det beste behandlingsopplegget. 

Prognose

Wilms tumor er en av de kreftformene med best framtidsutsikt (prognose). Mer enn 90 prosent av alle som får diagnosen, blir friske etter behandlingen. Men både cellegiftbehandling og stråling kan gi senskader. Dette følges opp med regelmessige kontroller. Etter operasjon og behandling for Wilms tumor er det vanlig å gå til kontroll på sykehus i minst 10 år. 

Vil du vite mer?