Informasjon

Wilms svulst

Wilms svulst (tumor), også kalt nefroblastom, er en svulst som utgår fra celler i nyren hos barn.

Hva er Wilms svulst?

Nyre - binyre - blære - urinveier

Tilstanden er ikke hyppig, men den finnes hos ca 1 pr 100.000 barn. Gjennomsnittlig debutalder er 3,5 år. I 95% av tilfellene finnes svulsten bare på den ene siden.

Svulsten kan opptre med økt forekomst innen noen familier, og er da forbundet med andre misdannelser.

Selv om Wilms svulst er sjelden, utgjør den vel 5% av alle kreftsykdommer i barneårene.

Årsak

Årsaken til Wilms svulst kjenner man ikke sikkert. Det er sett en sammenheng mellom forekomst av Wilms tumor og en forstyrrelse i et gen på kromosom 11. I de fleste tilfeller er det ingen kjent sammenheng mellom foreldrene og barnet som kan føre til kreft. Det ser ut til at noe skjer under barnets tidlige utvikling som forårsaker feil i genmaterialet (DNA) og som fører til utvikling av Wilms svulst.

Symptomer

Wilms svulst oppdages som regel tilfeldig ved at barnet eller foreldrene legger merke til en kul på den ene siden av magen.

Noen barn har i tillegg magesmerter, feber, kvalme og oppkast. En sjelden gang kan barnet ha blod i urinen (rødfarget urin).

Diagnosen

Tilstanden er sjelden, og det kan gå lang tid før barnet får noen plager. Lege eller helsesøster sender et barn til videre undersøkelser når det blir oppdaget en kul i magen, selv om denne ikke gir noen opplagte plager. Tror legen det dreier seg om en kreftsvulst eller annen alvorlig tilstand, er det vanlig at barnet legges inn på barneavdeling for å få raskere undersøkelse og oppfølging.

Det vanligste er å starte med en ultralydundersøkelse som kan gi mer informasjon om hvilken type svulst barnet har. Barnet ligger da i en seng og blir undersøkt av en røntgenlege. Undersøkelsen gjør ikke vondt, men det kan være litt ubehagelig når legen trykker mot magen.

Dersom legen ikke er helt sikker på diagnosen, er det vanlig å fortsette med andre undersøkelser som for eksempel CT eller MR. Det er viktig å avklare om svulsten har spredd seg og hvilket stadium den er i.

Behandling

Første del av behandlingen er at den syke nyren opereres ut. Dette er avgjørende for god behandling. Etter operasjonen, får barnet cellegift for å sikre at alle kreftceller er bort.

Noen ganger velger man å gi litt cellegift før operasjonen, og noen ganger er det nødvendig med strålebehandling etter operasjonen.

Behandlingen er alltid tilpasset hver enkelt pasient så godt som mulig. Behandlingen styres etter behandlingsprotokoller, og disse oppdateres regelmessig. Spesielt viktig er det å forsøke å gi så god behandling som mulig med så få bivirkninger som mulig. Kreftleger i Skandinavia har et svært godt samarbeid om behandlingsprotokoller.

Prognose

Egenskaper ved svulsten og hvor lenge man har gått uten behandling, har betydning for sjansen til å bli helt frisk. Wilms tumor er en av de kreftformene med best framtidsutsikt (prognose). En plass mellom 80 og 95% blir friske etter behandling, men cellegift og stråling kan gi senskader.

Når barnet ditt får behandling, er det viktig å huske at behandlingen tilpasses hvert enkelt barn. Dette medfører at behandlingen kan være litt forskjellig fra det som er skissert her.

Det er vanlig at man går til kontroll 1 gang i året i flere år etter at man er ferdigbehandlet.

Vil du vite mer?