Informasjon

Astma hos barn

Årsaker

Vi vet enda ikke nøyaktig årsakene til astma, men det er åpenbart at både arvelige forhold og faktorer i omgivelsene spiller en rolle.

En rekke faktorer kan utløse astma (se årsaker til astma), og disse kan variere over tid hos et individ. Eksponering for tobakksrøyk, både under svangerskapet, i hjemmet under oppveksten og aktiv røyking øker risikoen for å utvikle astma.

Inneklima og luftforurensing kan ha innvirkning på sykdomsforløpet. Allergi, for eksempel mot midd eller katt, ser ut til å være av betydning. Allergisk astma finner en ofte hos pasienter som også har høysnue og eksem

Hygienehypotesen påstår at for lite eksponering til allergener fra dyr og planter samt miljøbakterier i tidlig barndom (sped- og småbarnsalder) kan bidra til utvikling av astma og allergier.

Forrige side Neste side