Informasjon

Astma hos barn

Diagnostikk

Tilbakevendende perioder med langvarig hoste eller at pasienten eller foreldre forteller om gjentatte episoder med piping i brystet og tung pust, gir sterke holdepunkter for astma. Etter noe øving kan man få målt pustekapasiteten hos barn fra fem- til sjuårsalderen ved hjelp av et spirometer (se spirometri). Målingen betegnes også som lungefunksjonsundersøkelse. Den hjelper legen med å stille riktig diagnose. På barn som er yngre enn fem år er det vanligvis for vanskelig å gjennomføre spirometri. Diagnosen bygger da ofte på sykehistorien alene. Noen ganger gir man et medikament som demper betennelse i luftveiene i en periode av noen måneder, for å se (eller aller helst måle) om tilstanden bedrer seg (se påvisning av astma).

Forrige side Neste side