Informasjon

Astma hos barn

Behandling

Målet for behandlingen av astma er å komme så nært opptil symptomfrihet som mulig. Barnet skal kunne leve et normalt liv uten begrensninger av aktivitet. Samtidig skal behandlingen gi ingen eller minst mulig bivirkninger. Med tanke på fysisk aktivitet, bør det tilrettelegges for at barn både med og uten astma kan oppleve glede og mestring. Dette gjelder både organiserte og ikke-organiserte fritidsaktiviteter/-idretter.  

Foreldre og barn bør få informasjon om sykdommen, slik at de selv kan styre behandlingen. En skriftlig behandlingsplan som er avtalt med legen, er spesielt nyttig. Utskrift av barnets medisinliste kan brukes som mal for mer persontilpassede instrukser fra legen.  

For å forebygge utvikling eller forverring av astma, bør barna i minst mulig grad utsettes for faktorer som man vet eller mistenker å være utløsende (råd for å unngå astma). Spesielt viktig er det å unngå slike forhold dersom foreldre eller søsken også har astma, høysnue eller eksem. Unngå tobakksrøyk! Vi vet at passiv røyking øker risikoen for sykehusinnleggelse hos barn med astma betydelig.

De fleste barn med astma behøver å bruke medisiner, enten fast medisin hver dag eller bare sporadisk medisinbruk i forbindelse med anfall (behandling av astma hos barn).

Forrige side Neste side