Informasjon

Astma hos barn

Temaside om Korona

Behandling

Målet for behandlingen av astma er å komme så nært opptil symptomfrihet som mulig. Barnet skal kunne leve et normalt liv uten begrensninger av aktivitet, og at behandlingen skal gi ingen eller minst mulig bivirkninger. Det anbefales at barn med astma oppfordres til fysisk aktivitet.

Foreldre og barn bør få informasjon om sykdommen, slik at de selv skal kunne styre behandlingen. En skriftlig behandlingsplan, som er avtalt med legen, er spesielt nyttig.

For å forebygge utvikling eller forverring av astma, bør barna i minst mulig grad utsettes for faktorer som man vet eller mistenker å være utløsende (råd for å unngå astma). Spesielt viktig er det å unngå slike forhold dersom foreldre eller søsken også har astma, høysnue eller eksem. Å unngå tobakksrøyk på bostedet er trolig den viktigste faktoren. Vi vet at passiv røyking betydelig øker risikoen for sykehusinnleggelse hos barn med astma.

De fleste barn med astma behøver å bruke medisiner, enten fast medisin hver dag, eller bare sporadisk medisinbruk i forbindelse med anfall (behandling av astma hos barn).

Forrige side Neste side