Informasjon

Astma hos barn

Prognose

Barn med lett astma har generelt sett god prognose. En god del av barna blir kvitt symptomene sine i puberteten. Men det er likevel en viss risiko for å få plagene igjen i voksen alder.

Noen barn med astma har stadige perioder med pipende og tung pust, tetthet i brystet og hoste. Det kan da over tid utvikles overfølsomhet i luftveiene, slik at ellers uskyldige faktorer som sterke lukter, støvpartikler, anstrengelse eller kulde kan framkalle astmasymptomer.

For de som fortsatt har astma i voksen alder, vil hyppighet og alvorlighetsgrad av anfallene bestemme hvor alvorlig sykdommen blir. Ved alvorlig astma kan det utvikle seg permanente forandringer i bronkiene, eventuelt også i selve lungene. Men for de fleste er det fullt mulig å fungere vanlig både i jobb og på fritid, forutsatt de får riktig behandling og oppfølging.

Forrige side Neste side