Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astma er en sykdom hvor en betennelse i slimhinnen på innsiden av bronkiene fører til at bronkiene blir trangere.

Hopp til innhold

Astma er en sykdom hvor en betennelse i slimhinnen på innsiden av bronkiene fører til at bronkiene blir trangere. I tillegg vil muskellaget i veggen av bronkiene trekke seg sammen og ytterligere bidra til forsnevring av det innvendige hulrommet.

Det dannes også unormale mengder med slim, noe som forsterker plagene.

Astmamedisiner

Det er viktig at du har god kunnskap om sykdommen, slik at du forstår hva som skjer i kroppen ved astma, og vet hvordan symptomene oppleves. Dette vil gjøre det enklere selv å kunne ta ansvar for behandlingen.

Astmamedisiner virker ved å dempe betennelsen, få musklene i bronkieveggene til å slappe av eller ved å minske dannelsen av slim.

Målet med all astmabehandling er at du som har astma, kan leve et så normalt liv som mulig. Dette innebærer normal eller best mulig lungefunksjon, god fysisk yteevne og lav risiko for akutt, alvorlig forverrelse. Det er også et mål at bivirkningene av behandlingen er minimale.

Det finnes mange typer astmamedisiner, og ved å bruke riktig medisin, eventuelt en kombinasjon av flere medisiner, vil de fleste med astma få god kontroll over tilstanden.

Dette skrivet gjelder bruk av medisiner i behandlingen av astma hos voksne. Behandlingen av astma hos barn er litt forskjellig, og er omtalt i et eget kapittel (behandling av astma hos barn).