Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astmamedisiner virker på luftveiene ved å få musklene i veggene til å slappe av eller ved å dempe betennelsen. Det er vanlig å behandle etter et trappetrinns-prinsipp, der man starter på trinn 1, 2 eller 3. Så trapper man opp eller ned etter behov, i samråd med lege.

 

astma
Animasjon av astma

Astmamedisiner

Det er viktig at du har god kunnskap om sykdommen, slik at du forstår hva som skjer i kroppen ved astma og vet hvordan symptomene oppleves. Dette vil gjøre det enklere selv å kunne ta ansvar for behandlingen.

Astmamedisiner virker enten direkte avslappende på musklene i luftveiene eller ved å dempe betennelsen. Den direkte muskelavslappende effekten lar seg oppnå raskere, men den har bare forbigående effekt.

Derfor er det svært viktig med å dempe betennelsesreaksjonen for å oppnå en mer langvarig effekt. Bare på denne måten får man behandlet årsaken til astmasymptomene.

Virksom behandling behøver etterlevelse nøyaktig slik legen har forskrevet. Det tar lenger tid (uker inntil noen måneder) før man merker en vesentlig forskjell ved inhalasjonsbehandling med betennelsesdempende medisiner, sammenlignet med bruk av muskelavslappende medisiner alene. Men det er verdt det. Betennelsesdempende medisiner behandler hovedårsaken til astmaplagene.

Når betennelsen er under kontroll, går væskeansamlingen i slimhinnen tilbake, det dannes mindre slim, og musklene i luftveiene slapper av. Slik blir de innvendige hulrommene av luftrørene normale igjen.  

Målet med all astmabehandling er at du som har astma kan leve et så normalt liv som mulig. Dette innebærer normal eller best mulig lungefunksjon, god fysisk yteevne og lav risiko for akutt, alvorlig forverring. Det er også et mål at bivirkningene av behandlingen er minimale.

Det finnes mange typer astmamedisiner, og ved å bruke riktig medisin, eventuelt en kombinasjon av flere medisiner, vil de fleste med astma få god kontroll over tilstanden.

Dette skrivet gjelder bruk av medisiner i behandlingen av astma hos ungdom (≥ 12 år) og voksne. Behandlingen av astma hos barn < 12 år er litt forskjellig, og er omtalt i et eget kapittel (behandling av astma hos barn).

Neste side