Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Temaside om Korona

Astmatrappen

Trinn 1

På trinn 1 er det vanlig å ha en korttidsvirkende beta-2 agonist. Denne brukes ikke fast, men når astmasymptomer oppstår, for eksempel piping/tetthet i brystet og hoste. Dersom du må bruke beta-2 agonist oftere enn én gang i måneden, hvis du våknet om natten med astmasymptomer eller hvis du har nedsatt lungefunksjon, bør du behandles på et høyere trinn.

Et alternativ til ovenfor er kombinasjonen av hurtig innsettende, menn langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol og et inhalasjonssteroid, tatt som kombinasjonsmedisin via én inhalator ved behov og eventuelt før trening.

Trinn 2

På trinn to legger man vanligvis til inhalasjonsbehandling med lavdose kortikosteroider i tillegg til en korttidsvirkende beta-2 agonist. Som på trinn 1 brukes beta-2 agonisten ved behov. Inhalasjonssteroidene brukes som forebyggende behandling i fast dosering.

Alternativt kan du behandles med kombinasjonen av hurtig innsettende, menn langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol og et lav dosert inhalasjonssteroid, tatt fast og ved behov. Nyere internasjonale anbefalinger åpner også for bruk av kombinasjonsmedisinen kun ved behov og eventuelt før trening. 

Et tredje alternativ kan være en leukotrienhemmer (tablett) hos enkelte pasienter.

Trinn 3

Foretrukket vedlikeholdsbehandling på trinn tre er kombinasjonen av lavdose inhalasjonssteroid og hurtig innsettende, men langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol, tatt både fast og ved behov. 

Alternativt kan det brukes lavdose inhalasjonssteroider i kombinasjon med en langtidsvirkende beta-2 agonist på fast basis og en korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov. 

Et annet alternativ er å kombinere lavdose inhalasjonssteroider med leukotrienhemmer eller gi en mellomstor dose av inhalasjonssteroider. I begge tilfellene bruker man korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov.

Trinn 4

Foretrukket vedlikeholdsbehandling på trinn fire er kombinasjonen av mediumdose inhalasjonssteroid og av hurtig innsettende, men langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol, tatt både fast og ved behov.

Alternativt kan det brukes mediumdose (en sjelden gang høydose) inhalasjonssteroider i kombinasjon med en langtidsvirkende beta-2 agonist på fast basis og en korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov.

Tilleggsbehandling med leukotrienantagonist eller tiotropium inhalasjonsvæske (Spiriva® Respimat inhalator) kan vurderes.

Trinn 5

Trinn 5 er toppen av trappen, dvs. den kraftigste astmabehandlingen. Dette nivået tilsvarer trinn 4, men da henviser man til spesialist for vurdering av spesielle behandlingsformer (f.eks. immunterapi). Eventuelt kan man legge til lav dose kortikosteroider i tablettform, i perioder med mye plager.

Forrige side Neste side