Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astmamedisiner virker på luftveiene ved å få musklene i veggene til å slappe av eller ved å dempe betennelsen. Det er vanlig å behandle etter et trappetrinns-prinsipp, der man starter på trinn 1, 2 eller 3. Så trapper man opp eller ned etter behov, i samråd med lege.

Astmatrappen

Trinn 1

På trinn 1 er det vanlig å ha en korttidsvirkende beta-2 agonist. Denne brukes vanligvis ikke fast, men når astmasymptomer oppstår, for eksempel hoste og piping i brystet. Dersom du må bruke beta-2 agonist oftere enn én gang i måneden, hvis du våknet på natten med astmasymptomer eller hvis du har nedsatt lungefunksjon, bør du behandles på et høyere trinn.

Ved bruk av korttidsvirkende beta-2 agonist mot kun anstrengelsesutløst astmabesvær (anstrengelsesutløst bronkospasme) gjelder litt forskjellige behandlingsregler. 

Trinn 2

På trinn 2 legger man vanligvis til inhalasjonsbehandling med lavdose kortikosteroider i tillegg til en korttidsvirkende beta-2 agonist. Som på trinn 1 brukes beta-2 agonisten ved behov. Kortikosteroidene brukes som forebyggende behandling i fast dosering. Et alternativ til kortikosteroid kan være en leukotrienhemmer.

Trinn 3

På trinn 3 benyttes fortsatt en korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov. I tillegg til lavdose inhalasjonssteroider bruker man en langtidsvirkende beta-2 agonist på fast basis. Alternativt kan man kombinere inhalasjonssteroider med leukotrienhemmer eller gi en mellomstor-høy dose av inhalasjonssteroider.

Trinn 4

Korttidsvirkende beta-2 agonist tatt ved behov. I tillegg vedlikeholdbehandling med en eller annen spesifikk kombinasjon av 2-3 av følgende: inhalasjonssteroider i mellomstor - høy dose, langtidsvirkende beta-2 agonist, leukotrienantagonist eller lav dose teofyllin.

Trinn 5

Trinn 5 er toppen av trappen, dvs. den kraftigste astmabehandlingen. Dette nivået tilsvarer trinn 4, men da henviser man til spesialist for vurdering av spesielle behandlingsformer (f.eks. immunterapi). Eventuelt kan man legge til lav dose kortikosteroider i tablettform, i perioder med mye plager.

Forrige side Neste side