Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astmatrappen

Trinn 1

Allerede på trinn 1 anbefales det en kombinasjon av inhalasjonssteroider og beta-2 agonist, også ved svært sjeldne symptomer (én gang i måneden eller sjeldnere). Behandlingen tas ved behov på dette nivået, for eksempel som kombinasjon av inhalasjonssteroid med beta-2 agonist formoterol. Denne kombinasjonen finnes som kombinasjonspreparat i én inhalator. Alternativt kan du bruke forskjellige inhalator for hvert av legemidlene. Legen din kan hjelpe deg å velge legemidlene og inhalatoren(e).

Trinn 2

Når du har astmasymptomer to eller flere ganger i måneden, kan du velge mellom to behandlingsformer. Enten kan du bruke inhalasjonssteroider i lav daglig dose som fastmedisin og korttidsvirkende beta-2 agonist (for eksempel salbutamol) ved behov. Alternativt kan du bruke en kombinasjonsinhalator som inneholder inhalasjonssteroid med beta-2 agonisten formoterol, tatt ved behov. Hos enkelte pasienter kan en leukotrienhemmer (tablett) være et alternativ, menn behandlingen er mindre effektiv enn inhalasjonssteroider.

Trinn 3

Foretrukket vedlikeholdsbehandling på trinn tre er kombinasjonen av lavdose inhalasjonssteroid og hurtig innsettende, men langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol, tatt både fast og ved behov. 

Alternativt kan det brukes lavdose inhalasjonssteroider i kombinasjon med en langtidsvirkende beta-2 agonist på fast basis og en korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov. 

Et annet alternativ er å kombinere lavdose inhalasjonssteroider med leukotrienhemmer eller gi en mellomstor dose av inhalasjonssteroider. I begge tilfellene bruker man korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov.

Trinn 4

Foretrukket vedlikeholdsbehandling på trinn fire er kombinasjonen av mediumdose inhalasjonssteroid og av hurtig innsettende, men langtidsvirkende beta-2 agonisten formoterol, tatt både fast og ved behov.

Alternativt kan det brukes mediumdose (en sjelden gang høydose) inhalasjonssteroider i kombinasjon med en langtidsvirkende beta-2 agonist på fast basis og en korttidsvirkende beta-2 agonist ved behov.

Tilleggsbehandling med leukotrienantagonist eller tiotropium inhalasjonsvæske (Spiriva® Respimat inhalator) kan vurderes.

Trinn 5

Trinn 5 er toppen av trappen, dvs. den kraftigste astmabehandlingen. Dette nivået tilsvarer trinn 4, men da henviser man til spesialist for vurdering av spesielle behandlingsformer (f.eks. immunterapi). Eventuelt kan man legge til lav dose kortikosteroider i tablettform, i perioder med mye plager.

Forrige side Neste side