Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astmamedisiner virker på luftveiene ved å få musklene i veggene til å slappe av eller ved å dempe betennelsen. Det er vanlig å behandle etter et trappetrinns-prinsipp, der man starter på trinn 1, 2 eller 3. Så trapper man opp eller ned etter behov, i samråd med lege.

Vil du vite mer?

Astma hos barn

Pasientorganisasjoner

 • Astma- og Allergiforbundet
  • E-post: naaf@naaf.no
  • Postadresse: PB 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
  • Tlf: 23 35 35 35, Faks: 23 35 35 30
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
  • E-post: post@lhl.no
  • Besøksadresse: Ragnar Strøms veg 4, 2067 Jessheim (rett ved LHL-sykehuset på Gardermoen)
  • Postadresse: Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 Jessheim
  • Telefon: 67 02 30 00 (faks: 67 02 30 01)

Video

Inhalasjonsteknikk

Forrige side