Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Hvordan tar man astmamedisiner?

Medisiner som pustes inn (inhaleres), er den viktigste delen av behandlingen. Målet er at virkestoffene kommer rett ned i lungene og virker akkurat der de behøves, mens det ikke kommer så mye medisin til resten av kroppen. Noen ganger kan det imidlertid være nødvendig med medisiner som tas i form av tabletter eller som sprøyter.

Astmamedisiner til inhalasjon finnes både som spray (aerosol) og i pulverform, og mange virkestoffer finnes i begge former. Både pulver og aerosol er egnet til inhalasjon av virkestoffer som skal ha en behandlingseffekt på luftveiene. Riktig inhalasjonsteknikk er helt avgjørende. Ellers havner det meste av medisinen i munn og svelg.

Pulverinhalatorer er enkle i bruk, kan brukes allerede fra 5-årsalderen, behøver ikke drivgass (som har uheldig innvirkning på klima) og fører til forholdsvis bra deponering av medikamentet i lungene. Det finnes også mange brukervennlige sprayboks-inhalatorer med bra deponering av legemiddelet i lungene og noen som ikke behøver drivgass. Spraybokser kan ha fordeler dersom du oppholder deg mye i fuktig miljø som ved utendørsaktiviteter i dårlig vær eller til sjøs. Forskningen har ikke avslørt forskjeller i effekt mellom pulverinhalator og spray. Dersom man skal velge mellom spray- eller pulverinhalator av en likeverdig behandling, anbefales det pulverinhalator i utgangspunktet. 

Men det som er viktigst er at du som pasient finner den type inhalator som passer deg best. Medisinen må komme dit den skal virke (luftveiene), for å ha effekt. Brukere av inhalasjonsmedisin kan få gratis veiledning og hjelp av farmasøyt til å bruke sin inhalasjonsmedisin riktig.

Det er en fordel å ta med inhalatoren(e) sin(e) til astmakontroll hos lege eller annen behandler. Be behandleren om å se på måten du bruker inhalatoren(e). Så kan behandleren hjelpe deg med å forbedre teknikken om nødvendig. Ved feil teknikk havner nok for mye av medikamentet i munnhulen i stedet for i lungene.

Forskningen tyder på at de fleste pasienter bruker inhalatorene sine feil. Du bør få vist på hvilken måte inhalatoren din må brukes. Hvis du skal ha flere astmamedisiner til inhalasjon, spør gjerne legen din om de kan brukes med samme type inhalator.  

Det er forholdsvis lett å bruke de fleste inhalatorer. En moderne inhalator inneholder mange doser og avleverer kun én dose hver gang den utløses. Pulverinhalatorer har også et telleverk, slik at du vet hvor mange doser som er igjen.

Andre metoder for å ta astmamedisiner er bruk av inhalasjonskammer med sprayboks (aerosol) eller forstøverapparat. Begge disse metodene egner seg spesielt godt til barn, eldre eller personer med sterkt nedsatt lungefunksjon, da det ikke stilles så store krav til riktig teknikk.

Inhalasjonskammeret fylles først med medisin-aerosol. Deretter kan pasienten puste ut og inn av beholderen og slik få i seg medisinen. Et forstøverapparat virker ved å omdanne medisinen fra væske til damp, slik at den kan pustes inn. Begge metoder har omtrent like god effekt.

Forrige side Neste side