Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Oppfølging

Det er vanligvis helt greit å gjennomføre og vedlikeholde astmabehandlingen, men noen ganger er det også krevende. Behov for ulike behandlinger og doseringer kan variere over tid. Det anbefales rutine oppfølging hos lege etter avtale, vanligvis med intervaller på 6 - 24 måneder, avhengig av astma-alvorlighetsgrad. 

Forrige side Neste side