Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Astmamedisiner virker på luftveiene ved å få musklene i veggene til å slappe av eller ved å dempe betennelsen. Det er vanlig å behandle etter et trappetrinns-prinsipp, der man starter på trinn 1, 2 eller 3. Så trapper man opp eller ned etter behov, i samråd med lege.

Oppfølging

Spesielt i løpet av de første månedene etter oppstart av vedlikeholdsbehandling, eller i perioder med forverringer, benyttes det en såkalt PEF-måler for å overvåke behandlingen. Dette er en enkel måler av hastigheten på luften du puster ut.

Ved kronisk moderat til alvorlig astma er det anbefalt at du bruker en slik PEF-måler regelmessig og skriver ned dine resultater samt medisinforbruk. Også pasienter med mild astma kan ha nytte av PEF-målinger.

Ved å registrere i gode perioder får du kunnskap om ditt personlig beste nivå, og har dermed også et godt mål på grad av forverring i perioder med mye plager. Et veiledende forventet resultat kan også regnes ut etter alder, høyde og vekt, eller leses ut fra tabeller.

Du bør gjøre PEF-målingene til samme tid hver dag, gjerne morgen og kveld. I tillegg bør du måle dersom du opplever astmasymptomer. Ved astmaanfall bør du også skrive ned hvor du var, hva du gjorde og hva du spiste i forkant av anfallet.

Det er vanligvis helt greit å gjennomføre og vedlikeholde astmabehandlingen, men noen ganger er det også krevende. Det anbefales å holde regelmessig kontakt med lege.

Forrige side Neste side