Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Beta-2 agonister

Beta-2 (ß2-) agonister utgjør en viktig del av anfalls- og tilleggsbehandlingen ved astma. Disse medisinene virker ved å senke spenningen i muskulaturen i bronkiene slik at åpningen i luftveiene blir større (bronkodilaterende virkning). Medikamentene inhaleres vanligvis, men noen få finnes også som tablett eller sprøyte til bruk i spesielle tilfeller.

Det finnes både kort- og langtidsvirkende preparater til inhalasjon. Korttidsvirkende beta-2 agonister (f.eks. Airomir®, Buventol®, Bricanyl®, Ventoline®) har rask effekt og er nyttige å bruke dersom man får kraftige symptomer eller astmaanfall. 

Langtidsvirkende beta-2 agonister brukes forebyggende og må ved astma alltid kombineres med inhalasjonssteroider (se under). 

De vanligste bivirkninger ved bruk av høye doser beta-2 agonister er skjelvinger, uro og hodepine. Høy eller urolig hjertefrekvens kan forekomme. 

Ulempen med beta-2 agonister er at de ikke virker mot den underliggende årsaken til astma, som er betennelse i luftveiene. Dersom du stoler for mye på effekten av din beta-2 inhalator, risikerer du forverring av din astma over tid og eventuelt alvorlige astmaanfall. For å unngå dette, anbefales det å bruke inhalasjonssteroider i tillegg - detaljer se under. 

Forrige side Neste side