Informasjon

Medikamentell behandling av astma

Kortikosteroider

Kortikosteroider, ofte bare kalt steroider, er medisiner med god betennelsesdempende effekt. De kan enten tas ved inhalasjon, som tabletter eller ved injeksjon (sprøyte).

Inhalasjonssteroider (for eksempel Aerobec®, Alvesco®, Asmanex®, Beclomet®, Flutide®, Flutikason, Giona®, Pulmaxan® eller Pulmicort®) er blant de mest brukte astmamedisinene. De er helt avgjørende for god astmakontroll i de fleste tilfeller, har langvarig effekt og forhindrer forverringer og anfall. Men det kan ta flere dager, uker og noen ganger måneder, inntil full effekt inntrer.

Det finnes inhalatorer som inneholder både kortikosteroider og langtidsvirkende beta-2 agonister, som f.eks. Airflusal Forspiro®, Bufomix®, DuoResp Spiromax®, Flutiform®, Inuxair®, Relvar Ellipta®, Salmeterol/Fluticasone, Salmex®, Seretide®, Serkep® eller Symbicort®

Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne ved bruk av inhalasjonssteroider, men tørr hals, heshet, eller hyppige/langvarige infeksjoner i munnhule og hals kan forekomme. Dersom slike plager oppstår, skal pasienten oppsøke lege. En måte å forebygge bivirkningene er å skylle munnen med vann etter inhalasjon. 

Ved astmaforverringer kan det en sjelden gang være nødvendig å bruke kortikosteroid-tabletter (for eksempel prednisolon) i vanligvis en kort periode (3-7 dager), for å få tilstrekkelig betennelsesdempende effekt. Kortvarige kurer er helt uproblematiske, men kurer med kortikosteroid-tabletter i høyere doser over lengre tidsperioder kan gi en lang rekke bivirkninger: vektøkning, beinskjørhet, humørendringer, grå og grønn stær, infeksjoner, magesår og undertrykking av binyrebarkens egenproduksjon (se kortison). God astmakontroll er nøkkelen til å unngå behov for tablettkurer med kortikosteroider. Behandling med slike kurer bør alltid skje i samråd med lege.

Forrige side Neste side