Informasjon

Astma og allergi

Astma og allergi kan ha en direkte sammenheng ved at en allergisk reaksjon kan utløse astmaanfall. Dette kan være på grunn av allergener som kommer ned i lungene, eller ved matvareallergi.

Allergi

Allergi er en tilstand der kroppens immunforsvar reagerer unormalt eller for kraftig på en stimulus. Det kan f.eks. dreie seg om stoffer som kommer inn gjennom huden, gjennom maten eller gjennom luften vi puster inn. Slike stoffer kaller vi allergener.

Hos personer med allergi tror kroppens immunforsvar at allergenene er farlige for kroppen og forsøker derfor å bli kvitt dem. For å klare dette settes det i gang en immunreaksjon, og det er denne reaksjonen som vi opplever som allergi.

Når immunforsvaret forsøker å angripe et allergen, kan det oppstå ulike symptomer. Vanligvis vil allergener som kommer inn gjennom huden, gi kløe og utslett, mens allergener som kommer med mat, gir magesmerter og fordøyelsesproblemer. Allergener som kommer inn i øynene, gir kløende, sviende og rennende øyne, og allergener som kommer ned i lungene, kan gi pusteforstyrrelser i form av astma. Enkelte ganger vil imidlertid allergener kunne gi symptomer fra et annet sted i kroppen, f.eks. kan matvareallergener gi luftveisplager som f.eks. astma.

Allergi og astma

Som beskrevet ovenfor kan det være en direkte sammenheng mellom allergi og astma. Hos enkelte personer vil astma utløses når bestemte allergener kommer ned i lungene via luften. Andre kan få astma når de spiser bestemte medisiner eller, en sjelden gang, etter inntak av bestemte matvarer. Se årsaker til astma.

Det finnes et stort antall stoffer både i luft og mat som kan virke som allergener. Ulike allergikere reagerer på ulike stoffer, og noe som gir astma hos én, behøver ikke å gi symptomer hos andre.

Hos endel astmatikere finner man ingen sammenheng mellom astmasykdommen og allergi i det hele tatt.

astma
Animasjon av astma

"Den allergiske marsjen": En teori er at utvikling av astma hos barn kan ses på som siste trinn i en sykdomsprosess som betegnes "den allergiske marsjen". Den starter i sped- og småbarnsalderen med eksem. Hos eldre småbarn oppstår allergiplager i nese og øyne. Begynnende astma fullfører prosessen hos barn. Men, nyere forskningsresultater tyder på at det foreligger forskjellige mønstre av allergisk sykdom, heller enn progresjon av én underliggende sykdom.

Vit hva du reagerer på

Allergi mot husstøvmidd og katt har vært antatt å spille en viktig rolle for utvikling av astma, men nye studier har ikke kunnet bekrefte dette. Ved å være oppmerksom på astmasymptomene dine vil du kanskje kunne oppdage noen av allergenene som nettopp du reagerer mot. Det kan for eksempel være at du får hoste, tungpusthet og piping i brystet etter å ha vært i kontakt med en katt. Dersom du på denne måten oppdager hva som utløser astma hos deg, vil det også bli lettere å unngå disse tingene. Du bør informere legen din hvis du har mistanke om at du reagerer mot noe, slik at det kan foretas en medisinsk vurdering.

Matvareallergi og astma

En rekke matvarer kan gi allergiske reaksjoner i form av matvareallergi. Det er imidlertid relativt sjeldent at matvarer utløser astma. Produkter som kan forårsake astma, er blant annet nøtter, hvete, soya, egg, melk, fisk og skalldyr. I tillegg kan enkelte reagere på tilsetningsstoffer som brukes i bearbeiding av mat.

Dersom du mistenker at en matvare utløser astma hos deg, er det meget viktig at du tar opp dette med legen din. I slike tilfeller er det helt avgjørende at du får legevurdering ift. behov for utredning, råd, veiledning og ev. behandling.

Vil du vite mer?

Astma hos barn