Informasjon

Astma og allergi

Astma og allergi kan ha en direkte sammenheng ved at en allergisk reaksjon kan utløse astmaanfall. Dette kan være på grunn av allergener som kommer ned i lungene, eller en sjelden gang ved matvareallergi.

Allergi

Allergi er en tilstand der kroppens immunforsvar reagerer unormalt eller for kraftig på en stimulus. Det kan f.eks. dreie seg om stoffer som kommer inn gjennom huden, gjennom maten eller gjennom luften vi puster inn. Slike stoffer kaller vi allergener.

Hos personer med allergi tror kroppens immunforsvar at allergenene er farlige for kroppen og forsøker derfor å bli kvitt dem. For å klare dette settes det i gang en immunreaksjon, og det er denne reaksjonen som vi opplever som allergi.

Når immunforsvaret forsøker å angripe et allergen, kan det oppstå ulike symptomer. Vanligvis vil allergener som kommer inn gjennom huden, gi kløe og utslett, mens allergener som kommer med mat, gir magesmerter og fordøyelsesproblemer. Allergener som kommer inn i øynene, gir kløende, sviende og rennende øyne, og allergener som kommer ned i lungene, kan gi pusteforstyrrelser i form av astma. En sjelden gang vil imidlertid allergener kunne gi symptomer fra et annet sted i kroppen, f.eks. kan matvareallergener gi luftveisplager som f.eks. astma.

Neste side