Informasjon

Astma og allergi

Astma og allergi kan ha en direkte sammenheng ved at en allergisk reaksjon kan utløse astmaanfall. Dette kan være på grunn av allergener som kommer ned i lungene eller en sjelden gang ved matvareallergi.

Allergi

Allergi er en tilstand der kroppens immunforsvar reagerer unormalt eller for kraftig på et stoff. Det kan f.eks. dreie seg om stoffer som kommer inn gjennom huden, gjennom maten eller gjennom luften vi puster inn. Slike stoffer kaller vi allergener.

Hos personer med allergi tror kroppens immunforsvar at allergenene er farlige for kroppen og forsøker derfor å bli kvitt dem. For å klare dette settes det i gang en immunreaksjon, og det er denne reaksjonen som vi opplever som allergi.

Når immunforsvaret forsøker å angripe et allergen, kan det oppstå ulike symptomer. Vanligvis vil allergener som kommer inn gjennom huden, gi kløe og utslett, mens allergener som kommer med mat, gir magesmerter og fordøyelsesproblemer. Allergener som kommer inn i øynene, gir kløende, sviende og rennende øyne, og allergener som kommer ned i lungene, kan gi pusteforstyrrelser i form av astma. En sjelden gang vil imidlertid allergener kunne gi symptomer fra et annet sted i kroppen, f.eks. kan matvareallergener gi luftveisplager som f.eks. astma.

Allergi og astma

Som beskrevet ovenfor kan det være en direkte sammenheng mellom allergi og astma. Hos enkelte personer vil astma utløses når bestemte allergener kommer ned i lungene via luften. Andre kan få astma når de inntar bestemte medisiner eller, svært sjeldent, etter å ha spist matvarer som de er allergiske mot. Se årsaker til astma.

Det finnes et stort antall stoffer både i luft og mat som kan virke som allergener. Ulike allergikere reagerer på ulike stoffer, og noe som gir astma hos én, behøver ikke å gi symptomer hos andre.

Animasjon av astma

Det finnes en teori som beskriver utvikling av astma hos barn som siste trinn i en sykdomsprosess som betegnes "den allergiske marsjen". Den starter i sped- og småbarnsalderen med eksem. Hos eldre småbarn oppstår allergiplager i nese og øyne. Begynnende astma fullfører prosessen hos barn. Men nyere forskningsresultater tyder på at det foreligger forskjellige mønstre av allergisk sykdom, heller enn progresjon av én underliggende sykdom. Hos en del astmatikere finner man ingen sammenheng mellom astmasykdommen og allergi i det hele tatt.

Er det noe du reagerer på?

Ved å være oppmerksom på astmasymptomene vil en person med astma kanskje kunne oppdage noen av allergenene som den overreagerer mot. Det kan for eksempel være at vedkommende får hoste, tungpusthet og piping i brystet etter å ha vært i kontakt med en katt, ved eksponering for støv eller i perioder med mye pollen i luften. Dersom en på denne måten oppdager hva som utløser astma hos den enkelte, vil det også bli lettere å unngå eller forebygge disse situasjoner. Forholdene kan med fordel drøftes med lege, slik at det kan foretas en medisinsk vurdering.

Matvareallergi og astma

En rekke matvarer kan gi allergiske reaksjoner i form av matvareallergi. Det er imidlertid relativt sjeldent at matvarer utløser astma. Produkter som kan forårsake astma, er blant annet nøtter, hvete, soya, egg, melk, fisk og skalldyr. I tillegg kan enkelte reagere på tilsetningsstoffer som brukes i bearbeiding av mat.

Dersom du både har matvareallergi og astma, eller du mistenker at en matvare utløser astma hos deg, er det meget viktig at du tar opp dette med legen din. Personer som både har astma og matvareallergi har økt risiko for å bli rammet av anafylaksi. Da bør du få en legevurdering med tanke på utredning, diagnose og behandling. Du kan ha behov for resept på ferdigfylt sprøyte med adrenalin, som du selv eller pårørende kan sette dersom du rammes av anafylaksi. Det er viktig at du og eventuelt pårørende får opplæring i bruk av sprøyten. 

Vil du vite mer?

Astma hos barn