Informasjon

Astma og allergi

Allergi og astma

Som beskrevet ovenfor kan det være en direkte sammenheng mellom allergi og astma. Hos enkelte personer vil astma utløses når bestemte allergener kommer ned i lungene via luften. Andre kan få astma når de inntar bestemte medisiner eller, svært sjeldent, etter å ha spist matvarer som de er allergiske mot. Se årsaker til astma.

Det finnes et stort antall stoffer både i luft og mat som kan virke som allergener. Ulike allergikere reagerer på ulike stoffer, og noe som gir astma hos én, behøver ikke å gi symptomer hos andre.

Animasjon av astma

Det finnes en teori som beskriver utvikling av astma hos barn som siste trinn i en sykdomsprosess som betegnes "den allergiske marsjen". Den starter i sped- og småbarnsalderen med eksem. Hos eldre småbarn oppstår allergiplager i nese og øyne. Begynnende astma fullfører prosessen hos barn. Men nyere forskningsresultater tyder på at det foreligger forskjellige mønstre av allergisk sykdom, heller enn progresjon av én underliggende sykdom. Hos en del astmatikere finner man ingen sammenheng mellom astmasykdommen og allergi i det hele tatt.

Forrige side Neste side