Informasjon

Astma og allergi

Er det noe du reagerer på?

Ved å være oppmerksom på astmasymptomene dine vil du kanskje kunne oppdage noen av allergenene som nettopp du reagerer mot. Det kan for eksempel være at du får hoste, tungpusthet og piping i brystet etter å ha vært i kontakt med en katt, ved eksponering for støv eller i perioder med mye pollen i luften. Dersom du på denne måten oppdager hva som utløser astma hos deg, vil det også bli lettere å unngå disse tingene. Du bør informere legen din hvis du har mistanke om at du reagerer mot noe, slik at det kan foretas en medisinsk vurdering.

Forrige side Neste side