Informasjon

Astma og allergi

Matvareallergi og astma

En rekke matvarer kan gi allergiske reaksjoner i form av matvareallergi. Det er imidlertid relativt sjeldent at matvarer utløser astma. Produkter som kan forårsake astma, er blant annet nøtter, hvete, soya, egg, melk, fisk og skalldyr. I tillegg kan enkelte reagere på tilsetningsstoffer som brukes i bearbeiding av mat.

Dersom du både har matvareallergi og astma, eller du mistenker at en matvare utløser astma hos deg, er det meget viktig at du tar opp dette med legen din. Personer som både har astma og matvareallergi har økt risiko for å bli rammet av anafylaksi. Da bør du få en legevurdering med tanke på utredning, diagnose og behandling. Du kan ha behov for resept på ferdigfylt sprøyte med adrenalin, som du selv eller pårørende kan sette dersom du rammes av anafylaksi. Det er viktig at du og eventuelt pårørende får opplæring i bruk av sprøyten. 

Forrige side Neste side