Informasjon

Astma, en oversikt

Astma er en mangeartet sykdom med vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Graden av luftstrømshindring varierer. Den forårsakes av hevelser av slimhinner, sammentrekning av muskulaturen i luftrørets vegger og slimopphopning.

[imported]
[imported]

Hopp til innhold

Ved astma foreligger vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Inflammasjonen fører til at luftveiene blir overfølsomme og trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør. Trangheten skyldes først og fremst sammentrekning av den glatte muskulaturen i bronkiene, hevelse i luftveienes slimhinner og opphopning av slim. På lang sikt kan astma føre til tap av elastisk vev i lungene.

Astma er en sykdom som kan opptre i alle aldre, fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Forekomsten av astma øket i de fleste europeiske land mellom 1950-2000. Denne økningen har flatet ut de siste årene.

Flere gutter enn jenter får sykdommen før 10 års alder. Etter puberteten forekommer astma noe hyppigere hos jenter og kvinner enn hos gutter og menn.

Ved anstrengelsesutløst astmabesvær dreier det seg ofte om anstrengelsesutløst bronkospasme, som ses hos opptil 90% av personer med astma.

Symptomer

Bronkie ved astma

Typiske symptomer er perioder med hoste, tungpust og piping i brystet. Utpustingsfasen er forlenget og anstrengt, og den er ofte hørbart hvesende. Hosten er ofte verre om natten og fører gjerne til at den syke våkner. Pasienten har ofte også eksem, høysnue eller familiehistorie med astma eller atopiske sykdommer.

astma
Animasjon av astma