Informasjon

Astma, en oversikt

Astma er en kronisk sykdom som gir episoder med pustevansker. Typiske symptomer er tung pust, hoste, piping og tetthet i brystet i perioder, spesielt ved luftveisinfeksjoner eller anstrengelse. Plagene varierer vanligvis over tid og i forhold til alvorlighetsgrad.

Ved astma foreligger vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Inflammasjonen fører til at luftveiene blir overfølsomme og trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør. Trangheten skyldes først og fremst sammentrekning av den glatte muskulaturen i bronkiene, hevelse i luftveienes slimhinner og opphopning av slim. På lang sikt kan ukontrollert astma føre til tap av elastisk vev i lungene.

Astma er en sykdom som kan opptre i alle aldre, fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Forekomsten av astma øket i de fleste europeiske land mellom 1950-2000. Denne økningen har flatet ut de siste ti årene.

Flere gutter enn jenter får sykdommen før ti års alder. Etter puberteten forekommer astma noe hyppigere hos jenter og kvinner enn hos gutter og menn.

Tungpusthet under fysisk aktivitet hos personer med astma kan skyldes underbehandling av astma, overvekt, anstrengelsesutløst tranghet i strupen (EILO), anstrengelsesutløst bronkospasme eller dårlig kondisjon. 

Symptomer

Bronkie ved astma

Typiske symptomer er perioder med hoste, tung pust og piping i brystet. Utpustingsfasen er forlenget og anstrengt, og den er ofte hørbart hvesende. Hosten er ofte verre om natten eller tidlig om morgenen og kan føre til at den syke våkner. I tillegg til astma har en del av pasientene også eksem, høysnue eller familiehistorie med slike (atopiske) sykdommer.

Animasjon av astma
Neste side