Informasjon

Astma, en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

Barn med mild astma har god prognose. Opptil halvparten av barna blir kvitt sykdommen i puberteten, men sykdommen kan allikevel oppstå igjen i voksen alder.

Voksne med mild astma har også god prognose. Med riktig behandling er livskvalitet, fysisk kapasitet og leveutsikt på samme nivå som hos friske personer. 

Hos enkelte voksne med moderat til alvorlig astma kan det over tid utvikles varige forandringer i luftveiene, slik at forsnevringene blir kroniske. Astmatikere som røyker, er spesielt utsatt for slik kronisk sykdom. Den kan utvikle seg til kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) eller en blandingstilstand mellom astma og kols.

Forrige side Neste side