Informasjon

Astma, en oversikt

Prognose

Barn med mild eller moderat astma har god prognose. Opptil halvparten av barn med mild astma blir kvitt sykdommen i puberteten, men astmasymptomer kan allikevel oppstå igjen i voksen alder.

Også de fleste voksne med mild eller moderat har også god prognose. Med riktig behandling er livskvalitet, fysisk kapasitet og leveutsiktene på samme nivå som hos friske personer. 

Hos enkelte voksne med moderat til alvorlig astma kan det over tid utvikles varige forandringer i luftveiene, slik at forsnevringene blir kroniske. Astmatikere som røyker, er spesielt utsatt for slik kronisk sykdom. Det samme gjelder personer som har enkelte andre lungesykdommer fra før. Hos noen kan det utvikle seg kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), i tillegg til astma.

Forrige side Neste side