Informasjon

Astma, en oversikt

Å leve med astma

Avhengig av hyppighet og alvorlighetsgrad av anfallene vil astma som sykdom kunne påvirke din hverdag. Med riktig behandling klarer de fleste allikevel å fungere helt vanlig både i jobb, i idrett og på fritid.

I anfallsperiodene må fysisk aktivitet begrenses, og noen må også sykemeldes i en kortere periode. Noen reagerer på miljø eller andre faktorer (triggere) som kan utløse eller forverre astmaen. Ved å unngå kjente triggere, er det ofte mulig å redusere antallet eller alvorlighetsgraden av anfall.

Riktig medisinering og nøye etterlevelse av legens behandlingsanbefalinger er videre viktig for å hindre utvikling av astmaplagene, eller dempe disse når anfallet er et faktum.

I den første perioden etter at diagnosen er stilt, er det viktig med oppfølging hos lege for kontroll av lungefunksjon, for informasjon og for å justere bruk av medisiner. Ved kronisk astma er det anbefalt med jevnlig oppfølging i intervaller mellom 3-24 måneder, avhengig av sykdomsaktivitet. 

Forrige side Neste side