Informasjon, tilstand

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organ. Det er særlig symptomer fra lungene og magetarmkanalen som dominerer sykdomsbildet.

Forekomst

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom som rammer ca 1 av 5.000 fødte i Norge. Én av 25 (4%) er bærere av genfeilen for denne sykdommen. For å få sykdommen må man ha arveanlegget fra begge foreldrene.

Økt overlevelse gjør at andelen voksne med cystisk fibrose øker. Sykdommen er derfor mer og mer vanlig også hos voksne.

cystisk fibrose
Animasjon av cystisk fibrose
Forrige side Neste side