Informasjon, tilstand

Cystisk fibrose

Temaside om Korona

Forekomst

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom som rammer ca 1 av 5.000 fødte i Norge. Én av 30 (4 prosent) er bærere av genfeilen for denne sykdommen. For å få sykdommen må man ha arveanlegget fra begge foreldrene.

Økt overlevelse gjør at andelen voksne med cystisk fibrose øker. Sykdommen er derfor mer og mer vanlig også hos voksne.

Animasjon av cystisk fibrose
Forrige side Neste side