Informasjon, tilstand

Cystisk fibrose

Temaside om Korona

Prognose

Sykdommen vil som oftest tilta med årene med økende symptomer fra lunger, luftveier, mage/tarm og bukspyttkjertel. Alle med cystisk fibrose som kommer i tenårene, vil oppleve plager fra lungene.

Menn med cystisk fibrose blir oftest infertile på grunn av tette sædledere. Imidlertid produserer de normale spermier, og de kan få barn ved assistert befruktning, det vil si ved å hente ut sædceller fra pungen. Kvinner med CF har ikke redusert fruktbarhet. Dersom lungefunksjon og næringsstatus er tilfredsstillende, kan en kvinne med cystisk fibrose gjennomføre svangerskap. Siden cystisk fibros arves recessivt, vil ikke barnet få cystisk fibrose med mindre ektefellen også er bærer av cystisk fibrose mutasjon og overfører denne (ca. 2 prosent sjanse).

Cystisk fibrose er en dødelig sykdom, men prognosen er bedre i dag enn for noen år tilbake. Gjennomsnittlig levealder er i dag over 40 år, og den har vist stadig stigende tendens de senere årene. Vanlige komplikasjoner er bronkitt, lungebetennelse og hjertesykdom.

Forrige side Neste side