Informasjon, tilstand

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom med forstyrrelser i kjertelfunksjonen i flere organ. Det er særlig symptomer fra lungene og magetarmkanalen som dominerer sykdomsbildet.

Å leve med cystisk fibrose

Sykdommen vil i større eller mindre grad redusere den fysiske yteevnen, særlig på grunn av plager fra lunger og luftveier. Daglig behandling og fysisk trening kan minske tap av yteevnen og forbedre prognosen.

Forrige side Neste side