Informasjon, tilstand

Cystisk fibrose

Temaside om Korona

Å leve med cystisk fibrose

Sykdommen vil i større eller mindre grad redusere den fysiske yteevnen, særlig på grunn av plager fra lunger og luftveier. Daglig behandling og fysisk trening kan minske tap av yteevnen og forbedre prognosen.

Forrige side Neste side